Znak Politechniki Warszawskiej

PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2019

Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w ośmiu z nich: matematyce, fizyce, mechanice, elektrotechnice i elektronice, telekomunikacji, mechatronice, inżynierii chemicznej oraz inżynierii metalurgicznej.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Najwyższe pozycje zajęły mechatronika (101-150 – awans z grupy 151 -200), inżynieria metalurgiczna (151-200), mechanika (201-300) oraz telekomunikacja (201-300). W grupie 301-400 znalazły się matematyka, fizyka i inżynieria chemiczna. Elektrotechnikę i elektronikę umieszczono wśród uczelni z przedziału 401-500.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. 54 klasyfikowane w rankingu dyscypliny przyporządkowane zostały do pięciu dziecin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu i inżynierii.

Ranking bierze pod uwagę pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu