Znak Politechniki Warszawskiej

PW jedną z najpopularniejszych uczelni wśród kandydatów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało rekrutację na rok akademicki 2017/2018. Ze zgromadzonych danych wynika, że na studia stacjonarne pierwszego stopnia na PW odnotowano 47 116 zgłoszeń. To najwyższa liczba zgłoszeń spośród wszystkich polskich uczelni.

Studenci w Gmachu Głównym

fot. KFF "Focus"

Dodatkowo Politechnika Warszawska zajęła drugie miejsce w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni w przeliczeniu na jedno miejsce. Wskaźnik dla PW wynosi 7,6. Wyższy uzyskała tylko Politechnika Gdańska (9,3). 

Według informacji przedstawionych przez MNiSW najwięcej zgłoszeń kandydatów w minionej rekrutacji było na informatykę (42 434), zarządzanie (24 069) i psychologię (20 222). Warto zaznaczyć, że studia z informatyki i zarządzania są prowadzone na Politechnice (informatyka na Wydziale Elektrycznym, Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, a zarządzanie na Wydziale Zarządzania). Na szycie listy najbardziej obleganych kierunków znalazła się z kolei inżynieria i analiza danych (54,6 zgłoszeń na jedno miejsce) - studia uruchomione w październiku 2017 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Dane podane przez MNiSW zostały przekazane przez uczelnie i zamieszczone w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-om". Dotyczą tylko uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podsumowanie rekrutacji jest dostępne na stronie MNiSW