Znak Politechniki Warszawskiej

Nasze kierunki studiów w czołówce rankingu Perspektywy 2017

Aż 24 programy studiów realizowane przez wydziały Politechniki Warszawskiej znalazły się na podium Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017. Zestawienie to towarzyszy Rankingowi Szkół Wyższych. 

Studentka PW z indeksem

fot. Daria Kaczkowska, KFF Focus

Kapituła Rankingu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber, ocenia tylko te kierunki, które prowadzone są w danej jednostce na II stopniu studiów stacjonarnych. W tym roku przedstawiano wyniki dla 68 najpopularniejszych kierunków. W zestawieniu doceniono studia prowadzone na Politechnice Warszawskiej.

 

Kierunki studiów, które zajęły I miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- architektura (Wydział Architektury)

- automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- biotechnologia (Wydział Chemiczny)

- elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

- energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

- informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

- inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

- mechatronika (Wydział Mechatroniki)

- technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)

- transport (Wydział Transportu)

 

Kierunki studiów, które zajęły II miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

- fizyka techniczna (Wydział Fizyki)

- inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

- inżynieria środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

- mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

 

Kierunki studiów, które zajęły II miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra:

- matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

 

Kierunki studiów, które zajęły III miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)

- technologia chemiczna (Filia PW w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

- zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)

 

Tabele rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są na stronie www.perspektywy.pl