Znak Politechniki Warszawskiej

Jesteśmy trzecią uczelnią w Polsce

Wyniki Rankingu Perspektyw

Rektorzy i prorektorzy najlepszych uczelni akademickich w Polsce

Rektorzy i prorektorzy najlepszych uczelni akademickich w Polsce, fot. BPI

Politechnika Warszawska znalazła się na trzecim miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Wyżej są tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (sklasyfikowane ex aequo na pierwszym miejscu). To oznacza, że PW po raz 12. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu odbyło się 12 czerwca 2017 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Naszą Politechnikę reprezentował tam Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Zobacz zdjęcia z uroczystości

W stosunku do ubiegłorocznego zestawienia Politechnika Warszawska awansowała o jedną pozycję - wyprzedziła trzeci wówczas Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto zwrócić uwagę, że PW nie tylko poprawiła swoją lokatę, ale zgromadziła również o 4,3 punktów więcej niż rok temu.

 

Ponadto Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy

 
Ranking Perspektyw został opublikowany po raz 18. Uwzględnia on 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Szczegółowe wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017

Warto zwrócić też uwagę, że aż 23 programy studiów realizowane przez wydziały Politechniki Warszawskiej znalazły się na podium Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017. Zestawienie to towarzyszy Rankingowi Szkół Wyższych. Więcej informacji na ten temat w specjalnym tekście na naszej stronie