Znak Politechniki Warszawskiej

Wirtualny spacer po Gmachu Głównym PW

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA, w ramach grantu rektorskiego, zrealizowało projekt "Wirtualny Przewodnik po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej".

Aplikacja internetowa, wykonana przez członków Stowarzyszenia, pozwala na wirtualny spacer po Gmachu Głównym Uczelni. W ramach projektu wykonano wiele zdjęć w różnych miejscach budynku, które połączono w panoramy sferyczne (panoramy 360 stopni). Łącznie wykonano 60 panoram, z których opracowano wirtualny spacer.

„Przewodnik został wzbogacony planami Gmachu umożliwiającymi szybkie przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi kondygnacjami. W projekcie zaprezentowano najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia budynku m.in.: Salę Senatu, Dużą i Małą Aulę oraz Biuro Rektora. W najbliższym czasie planowana jest implementacja algorytmów wyszukujących trasy do różnych miejsc w Gmachu Głównym oraz rozszerzenie wycieczki na cały teren PW” – mówi Łukasz Kozicki, kierownik projektu.

Projekt stanowi podstawę do realizacji Sytemu Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym:
www.wirtualnapolitechnika.geoida.org