Znak Politechniki Warszawskiej

Prestiżowe nagrody dla naszych naukowców

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska i prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski z Wydziału Mechatroniki (a dokładnie z Zakładu Inżynierii Fotonicznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki) znaleźli się wśród laureatów nagród naukowych przyznawanych przez The International Society for Optical Engineering (SPIE).

Zdjęcie prof. Małgorzaty Kujawińskiej i prof. Krzysztofa Patorskiego

Prof. Małgorzata Kujawińska i prof. Krzysztof Patorski

Prof. Małgorzata Kujawińska otrzymała SPIE Dennis Gabor Award w uznaniu za jej wybitny wkład w technologie holograficzne w metrologii optycznej, obrazowaniu optycznym i optycznym przetwarzaniu informacji, a także za niezwykłe oddanie społeczności SPIE i szeroko rozpoznawalne międzynarodowe działania w dziedzinie stosowanej inżynierii optycznej.

Nagroda im. Dennisa Gabora SPIE w dziedzinie optyki dyfrakcyjnej przyznawana jest w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii dyfrakcyjnych, zwłaszcza tych, które wspierają rozwój zastosowań holografii i metrologii.

Prof. Krzysztof Patorski został laureatem SPIE Chandra S. Vikram Award w dziedzinie metrologii optycznej, w uznaniu za jego przełomowy wkład w dziedzinie dyfrakcji, interferometrii, technik wykorzystujących prążki moiré i metod analizy obrazów prążkowych mających zastosowanie w metrologii optycznej, mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii biomedycznej.

Nagroda SPIE Chandra S. Vikram przyznawana jest za wyjątkowy wkład w dziedzinie metrologii optycznej. Nagroda może być przyznawana za konkretne osiągnięcie, rozwój lub wynalazek mający istotne znaczenie dla metrologii optycznej lub może być przyznana za całokształt twórczości. 

Źródło: badawcza.pw.edu.pl, mchtr.pw.edu.plspie.org