Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego wręczone

W dniu 30 maja w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Zwycięzcy zostali wyłonieni przez Kapitułę Nagrody na posiedzeniu w dniu 11 marca.

Laureaci pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego:

  • Nagrodę promocyjną otrzymała dr Agnieszka Czapik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę doktorską pt. „Badanie wpływu systematycznych modyfikacji chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztale”.
  • Laureatką nagrody naukowej została prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Politechniki Warszawskiej za zbiór publikacji dotyczących kształtowania struktury i właściwości materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej.
  • Kapituła Konkursu jednomyślnie postanowiła przyznać również nagrodę specjalną dla prof. dr hab. Anny Pajączkowskiej za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt działań na rzecz przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego.

Zwycięzcy konkursu odebrali nagrody z rąk prof. dr. hab. Jacka Gulińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego wystosowała do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej list z podziękowaniami za wkład pracy i zaangażowanie w organizację Roku Jana Czochralskiego.

Minister nauki skierowała również pismo do prof. Mirosława Nadera z podziękowaniami za pełnienie funkcji Krajowego Koordynatora Obchodów Roku prof. Jana Czochralskiego.

Wręczenie Nagród im. Prof. Jana Czochralskiego – fotorelacja