Znak Politechniki Warszawskiej

Kierunki studiów Politechniki Warszawskiej z Certyfikatami "Studia z przyszłością"

W dniu 16 marca 2016 roku odbył się finał I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego "Studia z przyszłością", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Wśród laureatów tytularne akredytacje uzyskały studia prowadzone na Politechnice Warszawskiej.

Certyfikaty "Studia z przyszłością"

źr. Studia z przyszłością

Program "Studia z przyszłością" służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach. Certyfikatami "Studia z Przyszłością" Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wśród wyróżnionych kierunków Politechniki Warszawskiej znalazły się:

  • Inżynieria chemiczna i procesowa - studia I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Inżynieria materiałowa - studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
  • Geoinformatyka - studia I stopnia na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej uzyskały certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia".

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej podczas Gali wręczenia certyfikatów: (od lewej) prof. nzw dr hab. inż. Dariusz Oleszak - Prodziekan WIM ds. Nauczania, prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska - Prodziekan WIM ds. Nauki, prof. nzw dr hab. inż. Marek Henczka - Prodziekan WIChiP ds. Nauczania, prof. dr hab. Alina Maciejewska - Dziekan GiK, prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Gotlib - Prodziekan GiK ds. Nauki i Rozwoju

Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji "Studia z Przyszłością" badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, czy kwalifikacje językowe.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych oraz obszerna fotorelacja z Gali dostępne są na stronie internetowej Programu.