Znak Politechniki Warszawskiej

Historia

Historia

Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic - wszechstronny uczony i działacz oświaty. Niestety, po kilku zaledwie latach działania, szkoła ta została zamknięta w roku 1831, w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. Więcej »

Byli Rektorzy PW

Doktorzy honoris causa PW

Medal PW

Medal Młodego Uczonego

Zasłużeni dla PW

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Historia Politechniki Warszawskiej w Bibliotece Cyfrowej

Biogramy zasłużonych profesorów PW i innych osób związanych z naszą Uczelnią