Znak Politechniki Warszawskiej

Legia Akademicka na PW

"LEGIA AKADEMICKA" – program szkolenia dla studentów w Politechnice Warszawskiej

 

Legia Akademicka to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych jak i zaocznych. To miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu, jak i pracy zawodowej – kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

Udział w programie polega na odbyciu ochotniczego przeszkolenia, wojskowego obejmującego dwie części:

  • 30-godzinne szkolenie teoretyczne na Uczelni w trakcie roku akademickiego (poza programem studiów),
  • szkolenie praktyczne na bazie jednostek wojskowych w czasie przerwy wakacyjnej.

Program skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej i innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Kto może aplikować?

Warunkiem przystąpienia do programu jest spełnienie określonych wymagań:

  • posiadanie statusu studenta (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku i kierunku studiów),
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • odpowiednia kondycja fizyczna pozwalająca na odbycie ćwiczeń wojskowych,
  • niekaralność.

 
Koordynator programu:

dr inż. Tadeusz Kowalski

tel.: 512 361 553
e-mail: tadeusz.kowalski@pw.edu.pl

Informacje na temat programu można uzyskać:

Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, VII piętro, pok. 716
w godzinach 8.00-15.00.
legiaakademicka@pw.edu.pl
 
Osoby do kontaktu:

mgr Urszula Bolc

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6128
e-mail: Urszula.Bolc@pw.edu.pl

mgr Justyna Samorańska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1335
e-mail: justyna.samoranska@pw.edu.pl

 

Więcej informacji dotyczących Legii Akademickiej można uzyskać poprzez strony:

www.wojsko-polskie.pl

www.legiaakademicka.wp.mil.pl

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: legiaakademicka@nauka.gov.pl.