Znak Politechniki Warszawskiej

Krajowe Ramy Kwalifikacji - wdrożenie w PW

Informacje dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnych bądź zaangażowanych we wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji (przygotowania opisów programów studiów za pomocą efektów kształcenia) w Uczelni.