Znak Politechniki Warszawskiej

Medal PW

Osoby odznaczone Medalem Politechniki Warszawskiej

 • 1998 - Maria Drac
 • 1998 - Wiesław Kawecki
 • 1998 - Jan Oderfeld
 • 1999 - Jerzy Osiowski
 • 1999 - Franciszek Piaścik
 • 1999 - Władysław Tryliński
 • 2000 - Halina Skibniewska
 • 2000 - Edward Bruce Lee
 • 2001 - Eckhart Blaß
 • 2001 - Jan Ebert
 • 2001 - Stefan Wojciechowski
 • 2002 - Andrzej Szuster
 • 2003 - Henryk Tunia
 • 2003 - Andrzej Makowski
 • 2003 - Anna Walentyna Jankowska
 • 2003 - Celeste Zawadzka
 • 2003 - Karol Romanowski
 • 2004 - Jan Petykiewicz
 • 2004 - Jacek Stupnicki
 • 2004 - Giancarlo Michellone
 • 2005 - Jacek Kubissa
 • 2005 - Andrzej S. Nowak
 • 2006 - Małgorzata Kujawińska
 • 2006 - Włodzimierz Zych
 • 2007 - Zdzisława Pilicz
 • 2008 - Andrzej Gomuliński (pośmiertnie)
 • 2008 - Bohdan Utrysko
 • 2009 - Karol Perłowski
 • 2009 - Stanisław Janeczko
 • 2010 - Józef Glemp
 • 2010 - Zygmunt Trzaska Durski (pośmiertnie)
 • 2011 - prof. Hugo Thienpont  (Vrije Universiteit w Brukseli)
 • 2012 - prof. Władysław Włosiński
 • 2012 - prof. Andrzej Jakubiak
 • 2012 - Grażyna Maciejko
 • 2012 - prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
 • 2012 - dr inż. Andrzej Muster
 • 2012 - Elżbieta Dudzińska
 • 2014 - prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 • 2015 - prof. Zbigniew Florjańczyk
 • 2016 - Janusz Kapusta
 • 2017 - mgr Maria Czupratowska-Semczuk
 • 2017 - prof. dr. hab. inż. Wojciech Radomski
 • 2018 - prof. dr. hab. inż. Roman Barlik
 • 2018 - prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki