Znak Politechniki Warszawskiej

Budżet Partycypacyjny PW

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. To również studenci i pracownicy PW zadecydują poprzez głosowanie o tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane. Zgodnie z Uchwałą budżetową ogólna kwota przeznaczona na Budżet Partycypacyjny to 100 tys. złotych.

Projekty zakwalifikowane do etapu głosowania ogólnego

 • Wśród pomysłów, których założenia były zgodne z wymogami określonymi w regulaminie BP PW, znalazł się projekt pod nazwą Bezprzewodowe Południe. Zakłada on rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej PW na teren pomiędzy budynkami Kampusu Południowego i montaż 10 zewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi.
 • Inną ideą, która zyskała akceptację Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, jest zakup samoobsługowego skanera wielkoformatowego dla Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku. Podobny pomysł został zgłoszony przez osobę, która postuluje zainstalowanie ogólnodostępnego ksero dla mieszkańców Domu Studenckiego Mikrus. Każdy student-lokator miałby mieć wyznaczony miesięczny limit 20 stron wydruku.
 • Zgłoszeniem stawiającym na wygodę osób korzystających z zasobów bibliotecznych jest koncepcja wrzutni do samodzielnego zwrotu książek. Udogodnienia tego typu miałyby zostać wprowadzone w trzech lokalizacjach: Gmachu Głównym PW, Gmachu Starym Technologicznym WIP oraz w Filii PW w Płocku.
 • Projektem o charakterze naukowym jest organizacja warsztatów z platformy Arduino dla całego środowiska akademickiego. Arduino to platforma umożliwiająca szybkie tworzenie prototypów urządzeń elektronicznych w prosty sposób, wymaga jednakże zakupu zestawów wielokrotnego użytku do przeprowadzania zajęć.
 • Wśród zaakceptowanych pomysłów znalazły się też takie, które zwracają uwagę na potrzebę utworzenia miejsc sprzyjających nie tylko nauce, ale i relaksowi. Jednym z nich jest koncept InterReaktywne studia zakładający utworzenie na Wydziale Chemicznym funkcjonalnej strefy relaksu i nauki wzorowanej na strefach coworkingowych. Znalazłyby się w niej stoliki z krzesłami, pufy, kanapy, koce, rośliny, a także stół do ping-ponga. Open Space for Open Minds to z kolei wizja miejsca sprzyjającego rozwojowi kompetencji społecznych, w którym możliwa byłaby wielokulturowa integracja, praca grupowa, dzielenie się wiedzą. Przestrzeń zlokalizowana w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologiiwyposażona byłaby w kubiki, biblioteczkę podręczną, tablicę ogłoszeń, kuchnię i rowerki treningowe.
 • Do kategorii projektów wspierających kulturę zaliczają się dwa zaakceptowane zgłoszenia. Pierwsze z nich dotyczy zakupu nowych foteli i montażu kratownicy w Klubie Studenckim Amplitron, co pozwoliłoby na odświeżenie wystroju i zwiększenie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności organizowanych tam imprez. Druga propozycja dotyczy zorganizowania widowiska wokalno-tanecznego „Miłość Ci wszystko wybaczy…” przez płocki Zespół Tańca Ludowego „Masovia”. Organizatorzy chcą w ten sposób przenieść widownię – studentów, absolwentów oraz pracowników – do lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
 • Motywem przewodnim dwóch ostatnich pomysłów, które zostały dopuszczone do głosowania, jest prąd. Zdrowa energia to plan zakupu trzech rowerów stacjonarnych do wytwarzania energii elektrycznej. Urządzenia miałyby być rozmieszczone w Gmachu Głównym i Gmachu Mechaniki PW Filii w Płocku. Prąd do serca to z kolei zamysł dotyczący umieszczenia ratujących życie defibrylatorów w 14 budynkach PW.

Projekty niezakwalifikowane

Należy podkreślić, że także odrzucone projekty przedstawiały interesujące i wartościowe pomysły, jednak nie przeszły etapu weryfikacji merytorycznej ze względu na istotne przeszkody. Przedstawiamy wybrane z nich

 • Plany zakładające postawienie w Gmachu Głównym PW kilkudziesięciu ławek oraz ustawienie puf workowych i stolików dla oczekujących na zajęcia studentów zostały zakwestionowane przez Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej. Niestety blokowałyby one korytarze będące drogami ewakuacji.
 • W przypadku pomysłu organizowania spektakli Teatru Politechniki Warszawskiej w przestrzeni Teatru Ochoty niespełniony został warunek lokalizacji. Wskazane w projekcie miejsce nie pozostaje bowiem we władaniu Uczelni.
 • Innym ciekawym, a niemożliwym do zrealizowania projektem były Pszczoły na PW, czyli plan umieszczenia na dachu Wydziału MiNI uli i wyprodukowania „miodu rektorskiego”. W tym przypadku przeszkodą były względy bezpieczeństwa i uwarunkowania techniczne. Dach budynku jest otwierany, a dodatkowo znajdują się na nim dwie głośne instalacje wymagające stałej obsługi serwisowej.
 • Niektóre zgłoszenia pokrywały się z projektami zainicjowanymi przez Uczelnię jeszcze przed rozpoczęciem BP PW. Tak było w przypadku pomysłu wprowadzenia Identyfikacji Przestrzennej Kampusu Centralnego PW oraz koncepcji zielonej strefy relaksu w tej samej lokalizacji.

Więcej szczegółów >>>

Jak głosować?

Są dwie możliwości.

 1. Jedna z nich to skorzystanie z ankiety na stronie https://ankieter.usos.pw.edu.pl/surveys/1/ (dostępnej dla studentów i nauczycieli akademickich po zalogowaniu).  
 2. Druga to wykorzystanie linka do ankiety, który zostanie przesłany w mailu z systemu USOS [USOS ANKIETER DEV - Budżet Partycypacyjny – głosowanie].

Po przejściu na stronę, do której odnosi link, zostajemy przeniesieni do formularza głosowania. Znajduje się tam lista wszystkich projektów, które wcześniej przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Po zapoznaniu się z opisami zgłoszonych projektów możemy wybrać jeden – ten, na realizacji którego zależy nam najbardziej. Głos można oddać tylko raz. Czas na wypełnienie ankiety BP PW mija 30 marca 2019 r