Znak Politechniki Warszawskiej

Życzenia na Rok Akademicki 2013/2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich składają Społeczności Akademickiej najlepsze życzenia.

„Drodzy Rektorzy i Dziekani, życzę Wam odwagi i rozwagi w kierowaniu uczelniami.
Wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę satysfakcji z realizowania ambitnych badań oraz spełniania się w pracy dydaktycznej.
Pracownikom administracji życzę satysfakcji z jakże potrzebnej pracy.
Studentom zaś, by sprostali wyzwaniom, by nie bali się myśleć i działać nieszablonowo i nigdy nie rezygnowali z realizacji marzeń, nawet tych, które wydają się bardzo odległe.”
- prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List Ewy Kopacz (pdf, 244,38 kB)