Znak Politechniki Warszawskiej

Złoty Medal Chemii

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Złoty Medal Chemii", który ma na celu wyłonienie najlepszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza. 

W konkursie mogą brać udział osoby, które zrealizowały i obroniły prace licencjackie lub inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) w roku akademickim 2013/2014.

Oprócz medali i nagród pieniężnych przewidziano także dodatkowe wyróżnienia, w których brane będą pod uwagę takie kryteria jak dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Konkurs Złoty Medal Chemii organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont. Nagroda główna wynosi 10 tys. zł.

Prace można nadsyłać do 17 października. Laureatów poznamy 1 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://www.zlotymedalchemii.pl/

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są również reprezentanci Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku złoty medal otrzymał Tomasz J. Trzeciak za pracę pt. "Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnym", srebrny medal przyznano Krzysztofowi M. Borysowi za pracę "Synthesis of phenylboronic acids containing a thiol group". Wyróżniono również pracę Macieja D. Korzyńskiego za dysertację pt. "Design and synthesis optimization of bis(ß-ketiminate) ligand alkyl zinc and alkoxy zinc derivatives and their activity in polymerization of rac-lactide".