Znak Politechniki Warszawskiej

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Rektora PW

Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Rektora prof. Jana Szmidta

Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Rektora prof. Jana Szmidta, fot. Biuletyn PW

J.M. Rektor prof. Jan Szmidt został uhonorowany Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu z okazji obchodów 100-lecia Politechniki Warszawskiej.

Akademia działa przy Stowarzyszeniu Polski Klub Biznesu i wyróżnia podmioty odnoszące sukces w dziedzinach aktywności zawodowej i społecznej. Miarą sukcesu dla Akademii są konkretne osiągnięcia: wyniki firmy, jej reputacja i pozycja na rynku, certyfikaty jakości. Wspiera ona także rozwój polskiej myśli naukowej i technicznej, m.in.: działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieranie środowiska lokalnego, zaangażowanie w akcje charytatywne czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Nagrody Akademii przyznają członkowie Kapituły Akademii wśród których znajdują się m.in.: prof. Henryk Skarżyński, prof. Aleksander Wolszczan, prof. Marek Kwiatkowski oraz wiele innych znakomitych autorytetów zarówno ze świata nauki, sztuki, kultury, mediów, sportu czy biznesu.

źr. Biuletyn PW