Znak Politechniki Warszawskiej

Złota Odznaka PTETiS dla Politechniki Warszawskiej

Rektor PW, prof. Jan Szmidt odbiera Złotą Odznakę z rąk przewodniczącego PTETiS, prof. Krzysztofa Kulczyńskiego

Politechnika Warszawska otrzymała od Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Złotą Odznakę za wspieranie działalności i współdziałanie w zakresie upowszechniania elektrotechniki i elektroniki w Polsce.

Wyróżnienie z rąk przewodniczącego PTETiS, prof. Krzysztofa Kulczyńskiego, podczas uroczystej sesji jubileuszowej, która odbyła się 23 stycznia 2017 r. w Sali Senatu PW, odebrał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Uczelni. 

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zajmuje się poznawaniem i wykorzystywaniem zjawisk elektromagnetycznych. W ramach swoich zadań popularyzuje wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Towarzystwo zainaugurowało swoją działalność w 1961 r.

Źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej