Znak Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie na konferencję „Transplantacja – darem życia”

fot. Pixabay

W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w konferencji „Transplantacja – darem życia”, która odbędzie się 19 stycznia 2017 r. (czwartek) w Małej Auli w godzinach 9.30.00-11.30. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii transplantacji narządów i tkanek. 

Konferencja jest organizowana w ramach programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. Celem Programu jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych oraz uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów. Program realizowany jest z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego od 2009 roku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele: POLTRANSPLANTU, Wojskowego Instytutu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, osoby po przeszczepie oraz przedstawiciele uczelni.

Uczestników konferencji zachęcamy do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku przez pracowników Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Potencjalnymi dawcami szpiku mogą zostać zdrowi dorośli, którzy po okazaniu dowodu i wypełnieniu ankiety oddadzą próbki krwi do zbadania. Cała procedura rejestracji trwa około 30 minut. Stanowisko to znajdzie się w Małej Auli, w Gmachu Głównym. 

Na konferencji będzie można również zaopatrzyć się w oświadczenie woli. Każda osoba dorosła podpisująca ten dokument, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Szczególnie ważne jest, aby w ślad za podpisaniem oświadczenia woli powiadomić najbliższych o swojej decyzji.

Ramowy program konferencji:

9.30-9.40

dr hab. inż. Janusz Walo
Prorektor ds. Studenckich, prof. Politechniki Warszawskiej

Sylwester Dąbrowski
Wicewojewoda Mazowiecki

Rozpoczęcie konferencji

 

9.40- 10.00 Dr n. med. Jarosław Czerwiński
Zastępca Dyrektora ds. medycznych
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

Stan polskiej transplantologii

 

10.00-10.20 Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej
Pobieranie nerki od żywego dawcy

10.20- 10.40

 

Edyta Karpeta i Łukasz Górski
Koordynatorzy transplantacyjni
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Zadania i rola szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

10.40- 11.00

 

dr n. med. Agnieszka Rzeszotarska
Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego
Pozyskiwanie niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku do Centralnego Rejestru 
11.00-11.30

Jarosław Cyrynger
Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

Andrzej Lewandowski
Stowarzyszenie Sportu po Przeszczepie

Doświadczenia osób żyjących z przeszczepem