Znak Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie do udziału w ankiecie nt. wypadków nieujętych w statystykach

Logo programu InDeV

fot. InDeV

Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW realizowany jest aktualnie projekt badawczy "In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable Road Users" (InDeV), finansowany w ramach programu UE Horizon 2020. Jedno z zadań projektu polega na przeprowadzeniu ankiety, mającej na celu określenie jaka część wypadków drogowych nie jest ujmowana w oficjalnych statystykach policyjnych. Zapraszamy do udziału w badaniu.

W projekcie uczestniczy konsorcjum 7 europejskich uniwersytetów i instytucji badawczych. Badanie ma na celu określenie czym charakteryzują się tego typu wypadki. Dzięki temu uzyskamy cenne informacje, które później będą wykorzystane w działaniach służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badanie jest częścią projektu lnDeV, finansowanego przez Unię Europejską.

Wypełnienie ankiety trwa 20 minut. Zapraszamy do udziału w badaniu>>>

Jednostką koordynującą przeprowadzenie ankiety jest Uniwerstet w Aalborgu (Dania).