Znak Politechniki Warszawskiej

Wystawa "Konstrukcje Wacława Zalewskiego"

fot. bryla.pl

We wtorek 23 czerwca w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”. Wacław Zalewski jest wybitnym konstruktorem, absolwentem Politechniki Warszawskiej i emerytowanym profesorem Massachusets Institute of Technology (MIT).

Fotorelacja z otwarcia wystawy: www.pw.edu.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy we wtorek, 23 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 (Aula Główna Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1). Wystawa została zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zostało przygotowane przez prof. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego.

Podczas wernisażu odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu i Statuetki Złotej Księgi Absolwentów PW Wacławowi Zalewskiemu. W jego imieniu wyróżnienie odebrał syn.

Wystawa powstała w oparciu o materiały ekspozycji zorganizowanej przez MIT w 2006 roku, uzupełnianych stopniowo w Polsce. Oprócz plansz z fotografiami zrealizowanych i projektowanych obiektów, pokazano po raz pierwszy wiele makiet (m.in. makietę rozebranego Super Samu i ostatni pomysł Profesora – makietę budynku wysokościowego z kwietnia 2015 roku).

Wacław Zalewski urodził się w 1917 roku w Samogródku pod Kijowem w polskiej rodzinie, osiadłej tam od czasów Władysława IV. Studia inżynieryjne rozpoczął na Politechnice Warszawskiej w 1935 roku, dyplom uzyskał na Politechnice Gdańskiej w 1947 roku. W czasie Powstania walczył w szeregach AK na Czerniakowie, potem w Lasach Kabackich.

Po ukończeniu studiów pracował w latach 1948 – 1962 w Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego „Bistyp” w Warszawie oraz dydaktycznie na Politechnice Warszawskiej. W tym czasie powstały liczne nowatorskie konstrukcje jego pomysłów: przekrycia powłokowe zakładów przemysłowych, piętrowe magazyny o konstrukcji głowicowej, Super Sam w Warszawie, hala sportowo-widowiskowa Spodek w Katowicach i wiele innych. W roku 1962 Wacław Zalewski wyjechał do Wenezueli jako profesor wizytujący Uniwersytetu de los Andes w Meridzie. Jednocześnie rozwinął ożywioną działalność projektową.

Jego dziełem są areny sportowe o wiszących dachach w Maracaibo i Barcelonie, Muzeum w Caracas, szkoły, budynki mieszkalne i biurowe, a także rozkładany pawilon Wenezueli na Światowej Wystawie w Sewilli. Ten ostatni projektował już „na odległość”, ponieważ w 1965 roku został zaproszony jako profesor do Massachusets Institute of Technology – MIT w Cambridge, gdzie prowadził głównie działalność edukacyjną, wydawniczą i studialną aż do przejścia na emeryturę w 1988 roku.

W 1998 roku Wacław Zalewski otrzymał doktorat honoris causa na Politechnice Warszawskiej. Jednocześnie rozpoczął serię studialnych projektów budynków wysokościowych, opartych na teorii Mitchella. Ostatnie jego poszukiwania konstrukcyjne zaowocowały serią budynków wysokich w formie spirali. Był także inicjatorem projektu pieszych kładek przez Wisłę. Był i jest znakomitym i inspirującym partnerem architektów – w przeszłości Jerzego Hryniewieckiego i Macieja Krasińskiego, obecnie Wojciecha Zabłockiego. Jego teoria przepływu sił wywarła duży wpływ na metody projektowania plejady polskich konstruktorów.

Profesor Wacław Zalewski mieszka obecnie w Bostonie, ale utrzymuje stały kontakt z przyjaciółmi i współpracownikami w Warszawie. W uroczystej inauguracji wystawy wezmą udział synowie Profesora, którzy przylecą na to wydarzenie ze Stanów Zjednoczonych.