Znak Politechniki Warszawskiej

Wykłady Centrum Studiów Zaawansowanych

Więcej informacji na stronie CSZ

Trwają zapisy na wykłady na semestr letni 2016/2017 organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych. Oferta kierowana jest przede wszystkim do doktorantów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również studenci i pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

  • "Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych", prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
  • "Zaawansowane materiały", prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
  • "Czy geny są odpowiedzialne za wszystko?", prof. Ewa Bartnik (UW)
  • "Kosmonautyka", prof. Piotr Wolański (PW)
  • "Elementy Mechaniki Analitycznej", prof. Piotr Przybyłowicz (PW)

Zapisy na wykłady podstawowe

Wykłady specjalne:

  • "Analiza danych z pakietem R - wnioskowanie statystyczne", dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
  • "Analiza danych z pakietem R - konstrukcja modeli", dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
  • "Nieliniowa dynamika chemiczna", prof. Andrzej Lech Kawczyński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  • "Ile zwierzęcia w człowieku, czyli na czym polega praktyczna mądrość etologii", dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)

Zapisy na wykłady specjalne