Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu współpracuje z firmą PIMOT

fot. pimot.eu

30 października 2014 roku podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu PW. Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Współpraca będzie obejmowała obszary:

  • Badania ruchu i dynamiki pojazdów,
  • Badania związanego z bezpieczeństwem pojazdów,
  • Diagnostyki pojazdów oraz ich układów, zespołów i podzespołów,
  • Tribologii, technologii wytwarzania i napraw.