Znak Politechniki Warszawskiej

Współpraca naszej Uczelni oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podpisują umowę o współpracy

Marcin Cichy i prof. Jan Szmidt podpisują umowę o współpracy, fot. Biuletyn PW

Obie instytucje będą wspierały inicjatywy dotyczące m.in. zintegrowanych platform teleinformatycznych, narzędzi programistycznych oraz współczesnych zastosowań Internetu. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 3 marca 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 

W ramach współpracy realizowane będą badania naukowe i  prace rozwojowe, współfinansowane ze środków krajowych oraz unijnych. PW i UKE zorganizują też wspólnie konferencje, warsztaty i sympozja, służące wymianie doświadczeń świata nauki, organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców działających w obszarze informatyki i telekomunikacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązał się również do organizacji praktyk i staży dla studentów oraz doktorantów PW. Wkrótce nasza Uczelnia zrealizuje również szkolenia dla pracowników UKE w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariuszami umowy byli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: Biuletyn PW