Znak Politechniki Warszawskiej

Współpraca PW z ITMAGINATION

fot. BPI

2 lipca 2018 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a ITMAGINATION, którego inicjatorem był Wydział Zarządzania PW.

Przedmiot umowy stanowi współpraca uczelni z firmą ITMAGINATION, która dotyczy prowadzenia działań naukowych, dydaktycznych oraz promocyjnych. Priorytetowy obszar prac obejmuje projektowanie nowoczesnych usług ICT będących wsparciem dla zarządzania we współczesnym świecie. Strony zadeklarowały chęć podjęcia działań przy wspólnym tworzeniu oferty edukacyjnej, uwzględniającej panujące realia społeczno-gospodarcze. Współpraca ma również skupiać się na aktywizacji kół naukowych Politechniki Warszawskiej, co ma na celu wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów naszej uczelni.

Umowę w imieniu Politechniki Warszawskiej sygnował Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, ze strony ITMAGINATION- Przemysław Soroka. Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyny Rostek oraz Adama Kępy ze strony ITMAGINATION.

ITMAGINATION to krajowa firma tworząca oprogramowanie, świadcząca usługi analizy danych i outsourcingu.