Znak Politechniki Warszawskiej

Współpraca PW i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 Prorektor ds. Studiów dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW; Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW; Dyrektor Instytutu dr hab. Celina Nowak, prof. nadz. INP PAN; mecenas dr Grzegorz Sibiga z INP PAN

Wspólne inicjatywy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych - to główny cel porozumienia, które 24 stycznia 2017 roku zawarły Politechnika Warszawska i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Instytut Nauk Prawnych PAN będzie współpracował z Wydziałem Zarządzania PW. W planach jest tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacja kół naukowych, podejmowanie prac badawczo-wdrożeniowych, wspólne występowanie o środki i fundusze, realizowanie projektów na bazie tych środków, wymiana naukowa i aplikacyjna, poszukiwanie możliwości rozwijania inicjatyw międzynarodowych, współpraca przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych oraz promocja w mediach. 

W uroczystości podpisania porozumienia naszą Uczelnię reprezentowali Prorektor ds. Studiów - dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW oraz Dziekan Wydziału Zarządzania - dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW; INP PAN zaś Dyrektor Instytutu dr hab. Celina Nowak, prof. nadz. INP PAN i mecenas dr Grzegorz Sibiga.

Źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej