Znak Politechniki Warszawskiej

Warsztaty z Emisji Głosu

Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej na bezpłatne zajęcia z Emisji Głosu. Rekrutacja została przedłużona do 10 lutego 2012 roku.

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego 2012 (środa) godz. 15:00. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Kontakt: Marta Strzemieczna tel. 22 234-65-37, e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl lub z prowadzącą zajęcia mgr Ewą Szmyd, e-mail: ewaszmyd@wp.pl
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.