Znak Politechniki Warszawskiej

V Forum Rozwoju Mazowsza

V Forum Rozwoju Mazowsza. Grow Up Start Up, odbyło się w dniach 4-5 listopada 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie miało na celu promocję projektów RPO WM oraz PO KL na Mazowszu. W gronie wystawców RPO WM można było znaleźć stoisko Politechniki Warszawskiej.

Podczas Forum, w debacie „Formy wsparcia dla innowacji oraz transferu technologii” wystąpiła pani Anna Rogowska, Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju PW, która wygłosiła prelekcję dot. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi bezcenne źródło wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy beneficjentami, instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Celem wydarzenia jest nie tylko pokazanie efektów współpracy pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim zapoczątkowanie efektywnych partnerskich inicjatyw pomiędzy różnymi grupami odbiorców unijnych grantów.

Więcej informacji na stronie http://mazowia.eu.