Znak Politechniki Warszawskiej

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

W dniu 23 marca 2015 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia Medalu Młodego Uczonego i Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Fotorelacja z uroczystości

Ósmym laureatem Medalu Młodego Uczonego został mjr dr hab. inż. Przemysław Wachulak z Wojskowej Akademii Technicznej. Wyróżnienie przyznano za opracowanie nowych metod obrazowania w zakresie skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego. 

Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymali:

  • mgr Antoni Czarny
  • dr inż. Władysława Francuz
  • mgr inż. Tadeusz Nowak

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości
  3. Wystąpienie Rektora PW, prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta
  4. Promocje doktorskie i habilitacyjne
  5. Wręczenie Medalu Młodego Uczonego dr. hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi
  6. Wręczenie Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”
  7. Gaudeamus