Znak Politechniki Warszawskiej

Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa

W dniu 15 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej Profesorom: Mieczysławowi Mąkoszy i Grzegorzowi Rozenbergowi.

Profesor Mieczysław Mąkosza, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Chemii Organicznej PAN to ceniony na arenie międzynarodowej naukowiec w dziedzinie chemii organicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji naukowych, 70 patentów oraz dwa podręczniki akademickie. Profesor prowadził również intensywną działalność dydaktyczną. Wypromował 48 doktorantów i prowadził wykłady na wielu uczelniach na całym świecie. Osiągnięcia Profesora zostały uhonorowane wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, doktoratami honoris causa i medalami państwowymi.

Profesor Grzegorz Rozenberg to światowej sławy uczony w dziedzinie matematyki i informatyki teoretycznej, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (1965 r.). Jest profesorem na Wydziale Informatyki Leiden University w Holandii i jednocześnie profesorem wizytującym na Wydziale Informatyki University of Colorado w Boulder. Od wielu lat kieruje grupą Informatyki Teoretycznej w Leiden Institute of Advanced Computer Sciences, jak również zajmuje stanowisko dyrektora naukowego w Leiden Center of Natural Computing. 

Fotorelacja z uroczystości nadania godności Doktora Honoris Causa PW