Znak Politechniki Warszawskiej

Technicznie najlepsi

Konkurs na Hasło promujące 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej został rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych propozycji wybrała trzy hasła, z których dwa pierwsze będą towarzyszyć obchodom jubileuszu.

Pierwsze miejsce zajęła praca o numerze 070707: Technicznie najlepsi. (Technically the Best)

Druga lokata przypadła numerowi 121456: Z siłą tradycji w nowy wiek. (With the Power of Tradition into the New-Era)

Na trzecim miejscu znalazła się praca 509299: Tradycyjnie nowoczesna. (Traditionally Modern)

Zwycięzcom gratulujemy!