Znak Politechniki Warszawskiej

TOP 500 Innovators

16 stycznia 2012 roku rozpoczął się nabór do drugiej edycji programu TOP 500. Z tej okazji, w piątek, 27 stycznia, w Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium „Top 500 Innovators – impresje dyrektora programu z Uniwersytetu Stanford” poświęcone projektowi.

W czasie spotkania zostały poruszone kwestie związane z udziałem w konkursie, o których opowiedział Prof. Piotr Moncarz, Dyrektor Akademicki programu na Uniwersytecie w Stanford.
 
O programie
Adresatami programu TOP 500 są pracownicy naukowo–badawczy jednostek naukowych oraz członkowie zespołów badawczych (w tym zespoły realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej), pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych medycznych, o zdrowiu.
 
Dzięki udziałowi w programie istnieje możliwość starania się o staż w najlepszych uczelniach zagranicznych na świecie, jak np.: Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford University czy Massachusetts Institute of Technology. W poprzedniej, pilotażowej edycji Politechnikę Warszawską reprezentowali naukowcy: dr inż. Marek Bury (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr inż. Marcin Rosiński (Wydział Inżynierii Materiałowej) i dr inż. Mateusz Śmietana (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Uczestnicy otrzymali z rąk Premiera Donalda Tuska i Minister Barbary Kudryckiej certyfikaty uczestnictwa w programie i mieli okazję praktykować w Stanford University.

 
TOP 500 Innovators - Science - Management – Commercialization finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To program, który ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski sporządza założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Więcej informacji na temat programu oraz warunkach uczestnictwa na stronie http://www.nauka.gov.pl.