Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły z patronatem PW najlepsze w Rankingu Liceów Ogólnokształcących

Warszawski Salon Maturzystów 2016

Licealiści chętnie odwiedzali nasze stoisko w czasie Warszawskigo Salon Maturzystów 2016, fot. BPI

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie zajęło pierwsze miejsce w najnowszym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy". Na drugiej pozycji w zestawieniu sklasyfikowano XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Patronat nad obiema szkołami sprawuje nasza Uczelnia.

– Gratuluję najlepszym liceom w Polsce i cieszę się, że to szkoły, którym patronujemy – mówi Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW. – Mam nadzieję, że absolwenci tych liceów wkrótce rozpoczną studia na naszej Uczelni, będą rozwijać tu swoje pasje i osiągać kolejne sukcesy.

W stworzeniu rankingu brano pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych to zestawienia były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Ranking dostępny jest na stronie "Perspektyw"