Znak Politechniki Warszawskiej

Szkolenie dla kadry akademickiej

Serdecznie zapraszamy na II edycję szkolenia skierowanego do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów.

Program szkolenia obejmuje:

  • ogólne informacje na temat formalnoprawnej sytuacji niepełnosprawnych studentów, metod i środków umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów, zakres wsparcia oferowany niepełnosprawnym studentom przez Politechnikę Warszawską
  • część praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z zainteresowanymi osobami konkretnych, pojawiających się w ich codziennej pracy problemów, związanych z osobami niepełnosprawnymi

Szkolenie jest jednodniowe (6 godzin zegarowych).

Odbędzie się 24.11.2014 (poniedziałek, w godz. 8:30-15:00).

Formularz zgłoszeniowy bardzo prosimy przesyłać do 14.11.2014 (piątek) na e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl.

Wszystkich informacji na temat szkolenia udzielają:

Aleksandra Duszyńska
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych BSS PW
Gmach MiNI, ul Koszykowa 75, pok. 461, 462
e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 13 15 lub 695 910 787

Janusz Gadziński
Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3 pok. 50 G, 00-664 Warszawa
e-mail: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 59 88

Formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie: www.pr.pw.edu.pl