Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu PW - nowa oferta Stypendialna

Szkoła Biznesu PW serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty Stypendiów na studia Executive MBA adresowanej do obywateli Europy Środkowo-Wschodniej oraz z oferty Stypendiów na studia Executive MBA adresowanej do pracowników, doktorów oraz doktorantów PW.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej przyznane zostaną 3 stypendia dla najlepszych kandydatów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym koszt studiów może zostać zredukowany o 25% z 14 900 Euro na 11 175 Euro.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej przyznane zostanie 6 stypendiów dla pracowników, doktorów oraz doktorantów, dzięki którym koszt studiów może zostać zredukowany o 25% z 14 900 Euro na 11 175 Euro.

Szczegółowych informacji na temat studiów w Szkole udziela p. Justyna Pindor: tel. 22 234 70 89, mba.rekrutacja@biznes.edu.pl;

Można je również znaleźć tutaj.