Znak Politechniki Warszawskiej

Światowe centrum high-tech powstanie na Ursynowie

Pod koniec stycznia 2012 roku Rektor Politechniki Warszawskiej ostatecznie potwierdził decyzję o lokalizacji głównego laboratorium Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT. Jedno z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie, którego inicjatorem jest konsorcjum ośmiu warszawskich ośrodków naukowych, powstanie przy ulicy Poleczki na Ursynowie.

Warta około 385 milionów zł. inwestycja w wysokie technologie pomoże wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki i zmniejszyć lukę technologiczną między Polską a wiodącymi krajami Unii Europejskiej.
 
Lokalizacja z potencjałem na przyszłość
Zgodnie z podjętą decyzją, centralne laboratorium naukowo-badawcze CEZAMAT powstanie
na działce należącej do Politechniki Warszawskiej. Tę lokalizację wybrano, m.in. ze względu
na bliskość lotniska, jako że najnowocześniejsza infrastruktura badawcza ma służyć naukowcom nie tylko z Polski, ale również z Europy i ze świata. Niezwykle ważny z perspektywy przyszłego rozwoju jest również fakt, że powierzchnia działki to blisko 20 tys. m2. Zlokalizowanie głównego laboratorium na tak dużym obszarze umożliwi jego rozbudowę w przyszłości. Bardziej odległe plany rozwoju centrum przewidują również stworzenie na sąsiedniej działce parku technologicznego, który będzie wspierał przepływ wiedzy i technologii między naukowcami a przedsiębiorstwami.
 
Ultranowoczesny sprzęt badawczy
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to największa w Polsce inwestycja w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy. Oprócz budowy laboratorium centralnego przy ul. Poleczki powstaną lub zmodernizowane zostaną cztery dodatkowe laboratoria przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz
w Wojskowej Akademii Technicznej. Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum ośmiu renomowanych warszawskich ośrodków naukowych, w tym czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.
 
Innowacje dla społeczeństwa
Interdyscyplinarne centrum naukowo-badawcze CEZAMAT ma być odpowiedzią na największe problemy polskiej nauki: rozproszenie potencjału jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową, słabą współpracę centrów naukowych z biznesem, a co za tym idzie, mały udział finansowania badań przez podmioty gospodarcze. Centrum będzie prowadziło badania z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii, a ich wyniki będą wykorzystywane m.in. w przemyśle komputerowym, samochodowym czy lotniczym, komunikacji, obronności, energooszczędności, ochronie zdrowia. CEZAMAT to nie tylko miejsce badań nad nowymi technologiami, ale też miejsce poszukiwania zastosowań opracowanych technologii w praktyce – to kluczowe zagadnienie budujące model działań naukowych, przynoszących realne korzyści gospodarce i społeczeństwu, mówi prof. Romuald Beck z Biura ds. Projektu CEZAMAT.
 
Kolejne kroki w realizacji projektu
Obecnie inwestycja oczekuje na pozytywną decyzję środowiskową. Kolejnym etapem po jej uzyskaniu będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W międzyczasie, 25 stycznia br., Senat Politechniki Warszawskiej (główny beneficjent projektu) wyraził zgodę na powołanie spółki celowej CEZAMAT PW Sp. z o.o., która znacznie usprawni i uprości proces realizacji inwestycji. Równocześnie trwa przetarg na wybór firmy, która przygotuje projekt centralnego laboratorium –wyniki przetargu powinniśmy poznać już na początku marca. Kolejnym krokiem w realizacji inwestycji będzie złożenie uzyskanych zgód i dokumentacji projektowej i wystąpienie o pozwolenie na budowę, które, jak mają nadzieję Konsorcjanci, zostanie w drugiej połowie tego roku.
 
Więcej informacji dotyczących projektu CEZAMAT znajduje się na stronie internetowej www.cezamat.eu