Znak Politechniki Warszawskiej

Śladami Powstania Warszawskiego na PW

Grupa powstańców z konstruktorem granatnika asystentem PW inż. Zbigniewem Pączkowskim, ostatni po prawej student PW, Lech Bobrowski, źr. Muzeum Politechniki Warszawskiej

Powstanie dzień po dniu

Powstańcza hekatomba nie ominęła Politechniki, żołnierzy jej broniących, nauczycieli akademickich i studentów. W czasie Powstania Warszawskiego Politechnika podzieliła dramatyczny los swego miasta.

Wojna oznaczała dla Politechniki Warszawskiej ogromne straty nie tylko materialne, ale i ludzkie. Zniszczone zostały pomieszczenia wykładowe, laboratoria, sprzęt techniczny i księgozbiory. Zginęły setki studentów i pracowników naukowych. W czasie konspiracji Uczelnia prowadziła badania naukowe i kształciła studentów pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej. W okresie okupacji wypromowano tu około 200 inżynierów, przeprowadzono 20 przewodów doktorskich i 14 habilitacji.

Poznaj historię walk powstańczych na terenie Politechniki Warszawskiej i okolicznych ulic. Przeczytaj artykuł na blogu plac Politechniki 1>>>