Znak Politechniki Warszawskiej

Seminarium Innovation Day w Płocku

24 czerwca 2015 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, z inicjatywy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, odbyło się seminarium Innovation Day.

Seminarium było odpowiedzią na szeroką ofertę tematyczną ze strony PKN ORLEN SA dotyczącą współpracy naukowo-badawczej w zakresie obszaru produkcji rafineryjno-petrochemicznej i mechaniki.

Swoją ofertę naukowo-badawczą, wpisującą się w obszary tematyczne o potencjale współpracy nauki z przemysłem, zaprezentowali przedstawiciele: Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Seminarium Innovation Day przybliżyło przedstawicielom przemysłu potencjał naukowców z Politechniki Warszawskiej.