Znak Politechniki Warszawskiej

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2017/2018

Rektor Politechniki Warszawskiej podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się tradycyjnie w Gmachu Głównym PW, fot. BPI

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz liczni zaproszeni goście zebrali się w Gmachu Głównym PW, by rozpocząć kolejny rok akademicki. W uroczystości, która odbyła się 2 października 2017 roku, uczestniczyli rektorzy uczelni z całej Polski, przedstawiciele ministerstw, ważnych instytucji państwowych, wojska, duchowieństwa, przemysłu i biznesu oraz ambasadorowie. Nie mogło zabraknąć również osób związanych z Politechniką Warszawską, w tym studentów, byłych rektorów, absolwentów i przyjaciół naszej Uczelni.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia>>>

Wszystkich gości w murach PW powitał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. W swoim przemówieniu zwracał szczególną uwagę na to, co czeka szkolnictwo wyższe po wprowadzeniu nowej ustawy. Podkreślał, że proces kształcenia powinien być ściśle powiązany z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi – tak, by absolwenci mogli sprostać wymaganiom rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. – Uczelnia odpowiedzialna to taka, która nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania i wątpliwości, jakie pojawiają się w trakcie pełnienia jej misji. – mówił Rektor PW. – Czerpiąc z najlepszych wzorów światowych liderów w procesie kształcenia, Politechnika Warszawska świadomie zmierza w kierunku uniwersytetu badawczego. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że we wszystkich obszarach swojej autonomicznej działalności, kieruje się wartościami akademickimi, do których należą: godność człowieka, tolerancja, czyli odrzucenie jakiejkolwiek dyskryminacji, prawda i uniwersalizm nauki oraz wolność badań naukowych i nauczania.

Rektor podczas swojego przemówienia nie zapomniał o sukcesach naszych studentów i naukowców, fot. BPI

Prof. Szmidt wymienił w swoim przemówieniu liczne naukowe sukcesy naszych naukowców i studentów. Mówił m.in. o sztucznej krwi, B-Droidzie, Hyperloopie, SILO - innowacyjnym systemie informatycznym służącym do optymalizacji procesów spalania węgla oraz osiągnięciach start-upu TechOcean, założonego przez naszych absolwentów. Szczególne słowa skierował do nowych studentów. – Życzę wam, abyście opuszczając mury Politechniki Warszawskiej już jako ludzie w pełni dojrzali, świadomi swoich wyborów i odpowiedzialni za podejmowane decyzje, nigdy nie rezygnowali z marzeń.

Do uczestników wydarzenia, zwłaszcza osób dopiero zaczynających studia, zwrócił się też Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Łukasz Szumowski. Podkreślał, że studia to najbardziej fascynujący okres w życiu i czas na rozwijanie swoich pasji. Życzył także, by tej pasji nigdy naszym nowo przyjętym studentom nie zabrakło.

Inauguracja roku akademickiego to szczególnie ważny dzień właśnie dla tych, którzy dopiero wkraczają na drogę edukacji akademickiej. Nowi przyjęci studenci – przedstawiciele wszystkich wydziałów PW złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Rektora naszej Uczelni. Rektor wręczył też nominacje doktorskie nowo mianowanym doktorom. 

Przedstawiciele wszystkich wydziałów złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali pamiątkowe dyplomy, fot. BPI

Podczas inauguracji przemawiali też Przewodniczący Samorządu Studentów – Rafał Kryżman oraz Przewodniczący Rady Doktorantów PW – Michał Kachniarz. Obaj mówili o wyzwaniach, z jakimi wiąże się studiowanie, ale też o możliwościach, jakie daje Politechnika Warszawska.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny prof. dr. inż. Andrzeja Strójwąsa, absolwenta PW. Naukowiec opowiedział o centrach naukowo-badawczych i ich roli w rozwoju gospodarczym.

Dzień wcześniej, w niedzielę, 1 października w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela w Warszawie o godz. 18.30 została odprawiona Msza Święta inaugurująca rok akademicki.

Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego przesłali m.in. Marszałek Sejmu RP, Minister Zdrowia czy rektorzy polskich uczelni. Wszystkie życzenia są zamieszczone na stronie internetowej PW.