Znak Politechniki Warszawskiej

Promocja bolidu e-MaksPower z PROMykiem

Zespół pracujący nad projektem e-MaksPower

Nad skonstruowaniem e-MaksPowera pracuje 25 osób

Prestiżowa nagroda dla PW

PROMyki to konkurs na najlepsze projekty promujące uczelnie wyższe i ich aktywności, organizowany przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom". W tym roku wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach:

  1. Promocja głównych kierunków aktywności uczelni
  2. Zastosowanie nowych mediów (nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka)

Politechnika Warszawska otrzymała główną nagrodę za promocję głównych kierunków aktywności uczelni.

Projekty były oceniane według pięciu kryteriów:
1) innowacyjność i kreatywność projektu,
2) racjonalność i efektywność z punktu widzenia kosztów i korzyści,
3) stopień osiągnięcia zakładanych celów i siła oddziaływania (mierniki sukcesu),
4) oryginalność i jakość doborze narzędzi i metod realizacji projektu,
5) zgodność z powszechnie uznawanymi zasadami public relations ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów etycznych.

Laureatów ogłoszono podczas XXXI konferencji Stowarzyszenia "PRom" pt. "Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych uczelni", która odbyła się w Zagórzu Śląskim pod Wałbrzychem w dniach 10-13 czerwca 2018 roku.

Na czym polegał nasz nagrodzony projekt?

W styczniu i lutym na portalu PolakPotrafi.pl studenci Politechniki Warszawskiej zbierali fundusze na budowę elektrycznego bolidu dla niepełnosprawnych. 25-osobowy zespół złożony z członków czterech kół naukowych: Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów, Koła Naukowego Robotyków (oba koła działają przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa), Koła Naukowego ADek (działającego przy Wydziale Elektrycznym) i Międzywydziałowego Koła Naukowego SmartCity (działa przy Wydziale Inżynierii Lądowej) podjął się nie lada wyzwania - postanowił stworzyć pojazd dostosowany do potrzeb 12-letniego Maksa.  

Dzięki starannie zaplanowanej i bardzo intensywnej promocji oraz ofiarności darczyńców akcja zakończyła się sukcesem - zebrane zostały środki na skonstruowanie podstawowej wersji bolidu. Dodatkowo projekt e-MaksPower wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. Studenci opowiadali o swoim pomyśle m.in. w "Gazecie Wyborczej", TVP3 Warszawa, TVP Polonia, TVN24, Programie Pierwszym Polskiego Radia, radiach: RDC, ZET i Eska. Całe przedsięwzięcie pokazało także wartość współpracy: między studentami z kół naukowych, a także Uczelnią a społeczeństwem.

– Oczywiście ważnym elementem prac projektowych jest ciągła koordynacja międzykołowa, aby wszystkie elementy projektu idealnie do siebie pasowały – podkreślał po zakończeniu zbiórki Łukasz Krawczuk vel Walczuk, kierownik projektu.

Więcej o pomyśle pisaliśmy w styczniu i lutym. Postępy w pracach nad bolidem można obserwować na fanpage'u.

Za promocję projektu odpowiadali studenci z zespołu e-MaksPower oraz pracownicy Biura ds. Promocji i Informacji PW.

– Promowanie naukowej aktywności ludzi z Politechniki Warszawskiej to wielka przyjemność, a PROMyk jest ukoronowaniem tych działań - mówi Agnieszka Kapela, koordynator promocji e-MaksPowera w BPI.