Znak Politechniki Warszawskiej

„Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera” – wystawa

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 30 stycznia 2019 r., fot. PW Filia w Płocku

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 30 stycznia 2019 r., fot. PW Filia w Płocku

W Gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 30 stycznia odbyło się otwarcie wystawy pt. „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera” połączone z wykładem ks. kan. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku w 2017 roku obchodziła obchody Jubileuszu 50-lecia. Z tej okazji Filia przekazała Bazylice Katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez znakomitego architekta i konserwatora zabytków – Stefana Szyllera (1857-1933), dotyczących przebudowy Katedry w latach 1900-1903, które stanowią bezcenny przykład warsztatu architekta. Większość dokumentacji spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale nawet ocalała część stanowi imponujący obraz warsztatu pracy architekta, prezentując różne koncepcje, z których tylko niektóre zostały wybrane do realizacji. Szkice te zostały przygotowane w formie plansz wystawienniczych przez firmę Marka Bartusia ArtLine z Płocka.

Ksiądz kan. Stefan Cegłowski, z wykształcenia historyk sztuki, wygłosił wykład dotyczący rekonstrukcji Bazyliki Katedralnej mocno zdewastowanej w końcu XIX w., którego architektem przebudowy był Stefan Szyller. W tym samym czasie Stefan Szyller projektował i budował, m.in. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, wieżę Jasnogórską i wiele innych budowli. Niezwykle interesujący wykład ks. kanonika ilustrowany był obrazami przedstawiającymi rysunki poszczególnych elementów i etapów odbudowy Bazyliki Katedralnej. Dzięki zaangażowaniu ks. Stefana Cegłowskiego w ostatnich latach zrealizowano wiele zadań remontowych i rewitalizacyjnych, przywracających blask płockiej Katedrze.

W otwarciu wystawy i wykładzie uczestniczyło wielu płocczan oraz pracowników Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Nie zabrakło również przedstawicieli płockich mediów.

Do obejrzenia wystawy zapraszamy do Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17, I piętro do końca lutego br.