Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Roman Dzieślewski patronem roku 2013

Zgodnie z uchwałami Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich rok 2013 został uznany przez elektryków polskich rokiem profesora Romana Dzieślewskiego.

Profesor Roman Dzieślewski to pierwszy polski profesor elektrotechniki w historii elektryki, nestor - twórca nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim. Autor polskiego, akademickiego podręcznika elektrycznego oraz pierwszego uczelnianego laboratorium elektrotechnicznego. Organizator pierwszego Oddziału Elektrotechnicznego kształcącego inżynierów elektryków. Jeden z twórców polskiego słownictwa elektrotechnicznego. Wybitny działacz społeczny i samorządowy.

Profesor urodził się 18 stycznia 1863 w Tarnowie. Zmarł nagle 8 sierpnia 1924 r. w wieku 61 lat we wsi Kasinów pod Iwacewiczami na Polesiu. Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w grobowcu Zdzisławskich.

W wieku 15 lat, ukończył z odznaczeniem szkołę realną w Jarosławiu.  W tym samym roku podjął studia na Wydziale Budowy Machin C. K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

W 1880 roku rozpoczął działalność społeczną, wieku 17 lat został członkiem Towarzystwa Politechnicznego. Dyplom inżyniera, z odznaczeniem, uzyskał w 1883 r.

W latach 1882-1883 był asystentem Katedry Geodezji, kierowanej przez prof. Dominika Zbrożka, gdzie zajmował się przyrządami mierniczymi i jednocześnie odbywał praktykę w przedsiębiorstwie budowlanym architekta Wincentego Rawskiego we Lwowie.

W latach 1883-1885 po rezygnacji z asystentury otrzymał z Wydziału Krajowego dwuletnie stypendium naukowe na uzupełnienie studiów za granicą. W ramach tego stypendium uczęszczał przez 3 semestry na wykłady w Akademii Górniczej w Berlinie (Königliche Bergakademie), a następnie na wykłady z elektrotechniki na Politechnice w Berlinie Charlottenburgu (Königliche Technische Hochschule). Równocześnie ze studiami pogłębiał swą wiedzę praktyczną pracując jako wolontariusz w fabryce telegrafów G. Wehra w Berlinie, a także w fabryce lokomotyw i maszyn w Winterthur w Szwajcarii.  

W 1891 r. w CK Szkole Politechnicznej we Lwowie w drodze konkursu został powołany na profesora nadzwyczajnego elektrotechniki oraz na stanowisko kierownika Katedry Elektrotechniki. Był to pierwszy polski profesor elektrotechniki na ziemiach polskich. Natomiast w 1895 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.

Profesor Roman Dzieślewski był znakomitym pedagogiem i bardzo dobrym wykładowcą. Jego wykłady odznaczały się wielką jasnością i przejrzystością. Cieszyły się wśród słuchaczy dużą popularnością. Słusznie zasługuje na miano nestora i twórcę nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim. Od 15 roku życia był związany z Politechniką Lwowską najpierw jako student, członek Towarzystwa Politechnicznego, nauczyciel akademicki. Przez 33 lata wykładał elektrotechnikę ogólną na swojej uczelni. Zgromadził wokół siebie zespół młodych zdolnych adeptów elektrotechniki, którzy stali się uczonymi o europejskiej renomie. Do jego najwybitniejszych wychowanków należeli: Kazimierz Drewnowski (Politechnika Warszawska), Kazimierz Idaszewski (Politechnika Lwowska i Politechnika Wrocławska), Gabriel Sokolnicki (Politechnika Lwowska i Lvivska Politechnika). W wielkim stopniu przyczynił się do rozwoju Szkoły Politechnicznej we Lwowie, w szczególności do rozwoju kierunku elektrotechnika i utworzenia Oddziału Elektrotechnicznego a także do  uruchomienia pierwszego na ziemiach polskich elektrycznego tramwaju.

Więcej informacji na temat prof. Romana Dzieślewskiego można znaleźć na stronie http://ptetis.ee.pw.edu.pl