Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Janusz Zieliński otrzymał nagrodę od PKN ORLEN S.A.

Prorektor ds. Filii w Płocku, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, fot. Paweł Tymek Tymiński, TVPW

Prorektor ds. Filii w Płocku, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla PKN ORLEN S.A.”. 

Okazją do wręczenia nagrody były obchody Dni Chika w Płocku. Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., Wojciech Jasiński wyróżnił prof. Janusza Zielińskiego medalem pamiątkowym oraz tytułem "Zasłużony dla PKN ORLEN". Tytuł został przyznany w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwoju Firmy oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Koncernem. 

Medal "Zasłużony dla PKN ORLEN", fot. PW Płock

Źródło: www.pw.plock.pl