Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Andrzej Nowak otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

Prof. Andrzej Nowak odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej z rąk Rektora PW prof. Jana Szmidta, fot. BPI

47 lat temu prof. Andrzej Nowak ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Dziś Senat Politechniki Warszawskiej nadał mu najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa. Profesor Nowak dołączył do grona innych postaci, które otrzymały ten tytuł, m.in. do Marii Skłodowskiej-Curie, Wacława Piotra Zalewskiego, Franco Gianniniego czy Jeana-Paula Larçona.

Andrzej Nowak ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku. Tutaj też ukończył studia doktoranckie i obronił pracę doktorską w 1975 roku. W tym okresie związany był z Zakładem Konstrukcji Metalowych, kierowanym przez ówczesnego Rektora Politechniki Warszawskiej profesora Mieczysława Łubińskiego.

Jako młody doktor wziął udział w konferencji dotyczącej budynków wysokich odbywającej się w Warszawie, co za owocowało dwuletnim angażem na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie (1976–1978). Po odbyciu stażu kontynuował pracę na State University of New York w Buffalo (1978–1979), a następnie na University of Michigan w Ann Arbor (1979–2004), gdzie swoją karierę zaczynał jako Assistant Professor, następnie Associate Professor, aż do osiągnięcia tytułu Full Professor w 1990 roku. Na University of Nebraska w Lincoln (2005–2013) pełnił funkcję dziekana na Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2013 roku jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej w Auburn University w Alabamie.

Działalność naukowa i dydaktyczna profesora Nowaka ma charakter międzynarodowy. Odwiedzał uniwersytety na całym świecie. Prowadził wykłady w wielu czołowych uczelniach światowych, m.in. w: ETH w Zürychu, TU w Monachium, TU w Berlinie, TU w Delft w Holandii, Aalborg University w Danii, University of Tokyo i Kansai University w Japonii, a także w uczelniach polskich, m.in. Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Politechnice Krakowskiej i Politechnice Warszawskiej.

Profesor Nowak jest jednym z najwybitniejszych naukowców w zakresie teorii niezawodności konstrukcji budowlanych, zwłaszcza jeśli chodzi o konstrukcje mostowe. Obszary szczególnego zainteresowania to ocena ryzyka i niezawodności konstrukcji. Jego osiągnięcia na tym polu przyczyniły się do powstania nowej generacji norm amerykańskich w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

Szczegółowa biografia, dorobek naukowy i zasługi opisane są w poniższej wkładce.

Prof. Andrzej Nowak (pdf, 15,83 MB)

Życzenia z okazji nadania prof. Andrzejowi Nowakowi tytułu doctora honoris causa składają:

Politechnika Wrocławska (pdf, 198,59 kB)
Politechnika Krakowska (pdf, 210,12 kB)
Politechnika Świętokrzyska (pdf, 280,87 kB)
prof. Zbigniew Piasek (pdf, 246,22 kB)