Znak Politechniki Warszawskiej

Porozumienie PERN "Przyjaźń" i Politechniki Warszawskiej

PERN "Przyjaźń" podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską filią w Płocku.

Porozumienie podpisali ze strony PERN "Przyjaźń" Marcin Moskalewicz oraz wiceprezes zarządu Sławomir Stachowicz, ze strony Politechniki Warszawskiej filii w Płocku prorektor prof. Janusz Zieliński.

Dokument przewiduje m.in. wykonywanie przez pracowników Politechniki prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych, przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, a także rekomendowanie najlepszych studentów do pracy na zlecenie Spółki. PERN „Przyjaźń” ze swojej strony deklaruje organizowanie praktyk studenckich, promowanie najlepszych prac studentów Politechniki, a także działalności naukowo-badawczej tematycznie związanej z działalnością Spółki.