Znak Politechniki Warszawskiej

Porozumienie IRiTM oraz firmy Jupiter-Integration

Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, fot. WEiTI

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz firma Jupiter-Integration Sp. z o.o. zawarły porozumienie o współpracy naukowo-badawczej. Dokument został podpisany 1 lipca 2016.

Oba podmioty będą prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem zaawansowanych technik rozpoznawania, analizy i przetwarzania obrazu i dźwięku – tak, żeby potem można je wykorzystać w interaktywnych systemach telewizyjnych i internetowych.

Porozumienie ma też na celu opracowanie i budowę prototypu innowacyjnego systemu emisyjnego HD/4K/8K HDR, który umożliwi emisję i publikację treści audiowizualnych oznakowanych unikatową metodą wielokanałowego watermarkingu.