Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę badawczą z WAT

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, Rektor-Komendant

Politechnika Warszawska oraz Wojskowa Akademia Techniczna zawarły umowę w sprawie utworzenia konsorcjum naukowego. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 18 stycznia 2017 r. w Gmachu Głównym PW.

Konsorcjum ma posłużyć integracji potencjału badawczego w zakresie technologii lotniczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz zacieśnić współpracę między uczelniami.

Sygnatariuszami porozumienia byli prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, Rektor-Komendant.

Podczas spotkania podkreślono wieloletnią współpracę między uczelniami i chęć dalszego jej rozwoju. 

Źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej