Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska wśród laureatów konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni

Na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” Uczelnia otrzyma niemal 36 mln zł, fot. NCBR

Na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” Uczelnia otrzyma niemal 36 mln zł, fot. NCBR

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nasza Uczelnia otrzyma prawie 36 mln zł dofinansowania na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni, organizowany przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowany jest do szkół wyższych. Ma ułatwiać dostosowanie i realizację programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Projekt Politechniki Warszawskiej został nagrodzony w ramach tzw. ścieżki III, przeznaczonej dla największych uczelni kształcących co najmniej 20 tys. studentów.

„NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” realizowany będzie od marca 2019 r. i potrwa cztery lata. Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowania oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania oraz badania naukowe.

Projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych od 2018 r. w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, na który uczelnia otrzymała dofinansowanie w poprzedniej edycji konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni.

Koordynatorem projektu w ramach PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Zadania projektu realizować będzie 11 wydziałów oraz 6 innych jednostek Uczelni.

Poza Politechniką Warszawską w ramach konkursu nagrodzone zostały również projekty: Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej. W sumie uczelnie otrzymają 295 mln zł.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: Biuletyn PW