Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska startuje z budową CEZAMAT-u

Podpisano umowę pomiędzy PW a Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. i Korporacji Altis-Holding

28 stycznia br. Politechnika Warszawska podpisała umowę na budowę jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczych nanotechnologii i zaawansowanych materiałów w Europie - Laboratorium Centralnego CEZAMAT. Prace budowlane przy ul. Poleczki 19 w Warszawie rozpoczną się do 7 lutego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku.

Fotorelacja z wydarzenia: www.pw.edu.pl

Umowa na budowę obiektu wraz z dostawą elementów wyposażenia o wartości 372 616 200,00 zł została podpisana z Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. z Warszawy oraz Korporacji Altis-Holding
z Kijowa. Oferta, uznana za najkorzystniejszą w wyniku postępowania przetargowego, obejmuje również w ramach prawa opcji dostawę, instalację oraz uruchomienie aparatury naukowo – badawczej. Sukces CEZAMAT-u to sukces Politechniki Warszawskiej i całego środowiska naukowego działającego na rzecz nowych technologii – jesteśmy zdeterminowani, aby go osiągnąć, bo widzimy tu ogromną szansę zarówno dla naszej nauki, jak i dla polskiej gospodarki i społeczeństwa -  podkreśla rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Od daty podpisania umowy, Wykonawca ma 22 miesiące na wybudowanie i wyposażenie Laboratorium Centralnego CEZAMAT. Jesteśmy w pełni przygotowani do rozpoczęcia prac budowlanych. Ten wyjątkowy kompleks badawczy, ze względu na jego międzynarodowe znaczenie, jest obecnie naszym flagowym projektem. Zakładamy, w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej firmy, że ukończymy budowę jeszcze przed planowanym terminem oddania inwestycji - zaznacza Andrzej Napierski, prezes IDS BUD S.A.

Laboratorium Centralne CEZAMAT powstanie na działce należącej do Politechniki Warszawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Poleczki, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u, przygotowany przez biuro projektowe Dedeco Sp. z o.o., obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y), budynek administracyjny (połączony
z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną, wjazdy i ogrodzenie terenu.

Ogromny potencjał naukowy i gospodarczy

Inwestycja w wysokie technologie pomoże wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki
i zmniejszyć lukę technologiczną między Polską a wiodącymi krajami Unii Europejskiej. Posiadanie nowoczesnego zespołu laboratoriów, w których kadra światowej klasy specjalistów (zarówno polskich jak i zagranicznych) będzie mogła realizować projekty od etapu pomysłu do prototypu, jest historyczną szansą zarówno dla polskiej nauki jak i gospodarki – szczególnie dla mniejszych i średnich firm, które będą mogły te technologie wdrażać, produkować i sprzedawać na całym świecie – mówi Mariusz Wielec, prezes spółki CEZAMAT PW.

Ultranowoczesny sprzęt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to kluczowa dla Polski inwestycja
w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy. CEZAMAT to nie tylko nowoczesne laboratorium zaawansowanych technologii, które będzie dorównywać najlepszym światowym ośrodkom badawczym, ale również nowa filozofia realizacji badań.
Po pierwsze chcemy zwrócić szczególną uwagę na badania, których wyniki będą użyteczne, tzn. takie, które da się skomercjalizować. Po drugie, stawiamy na interdyscyplinarność; we współdziałaniu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki widzimy siłę CEZAMAT-u i szansę na rozwój oraz tworzenie innowacji – podkreśla  profesor Romuald Beck, wiceprezes ds. naukowych spółki CEZAMAT PW.

Oprócz budowy Laboratorium Centralnego przy ul. Poleczki powstały lub zostały zmodernizowane cztery dodatkowe laboratoria przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz
w Wojskowej Akademii Technicznej. Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum ośmiu renomowanych warszawskich ośrodków naukowych, w tym czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.