Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska podpisała list intencyjny w sprawie powołania Centrum Elektromobilności

Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, fot. BPI

Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji "W drodze do elektromobilności", fot. BPI

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt "W drodze do elektromobilności". 7 czerwca 2016 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja, podczas której powołano Centrum Elektromobilności.

List intencyjny dotyczący działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem podpisali: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.

Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora. W konferencji uczestniczyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, Wiceminister Energii Michał Kurtyka oraz Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zobacz fotogalerię z wydarzenia>>>

Wiceminister Energii Michał Kurtyka zaznaczył, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce. – Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności – dodał. 

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na współdziałanie nauki i przemysłu. - Dokument, który dziś podpisaliśmy potwierdza kluczowe znaczenie integracji potencjału intelektualnego jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce z potrzebami sektora przemysłu elektroenergetycznego w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań polskiej gospodarce – podkreślił Rektor PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt podpisuje list intencyjny powołujący Centrum Elektromobilności

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt podpisuje list intencyjny powołujący Centrum Elektromobilności

Nasza Uczelnia dysponuje bardzo wysokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wysoko specjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną oraz najwyższymi kompetencjami w dziedzinie elektromobilności. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Podczas konferencji reprezentantom władz państwowych swoje projekty związane z elektromobilnością przedstawiły nasze koła naukowe.

Ministrowie podczas prezentacji kół naukowych Politechniki Warszawskiej

Ministrowie podczas prezentacji kół naukowych Politechniki Warszawskiej, fot. BPI

Prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ zaznaczył, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jako jeden z najlepszych instytutów naukowych w Polsce, włącza się w działania mające na celu poprawę życia obywateli - Projekt wsparcia elektromobilności doskonale wpisuje się w te działania – ocenił. Podkreślił również, że dotychczasowa dobra współpraca z największymi krajowymi firmami, takimi jak PGE, PSE czy KGHM, przyczyniała się do opracowania rozwiązań wpływających na poprawę konkurencyjności tych przedsiębiorstw. - Wierzę, że nasze wspólne działania w ramach Centrum Elektromobilności przyczynią się do opracowania innowacyjnych rozwiązań – zaznaczył dyrektor NCBJ.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.