Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska podjęła współpracę na rzecz Warszawskiego Indeksu Powietrza

Podpisanie porozumienia przez prof. Jana Szmidta i Hannę Gronkiewicz-Waltz

źr. Biuro Rektora PW

W dniu 11 marca 2016 roku Politechnika Warszawska i Miasto Stołeczne Warszawa podpisały porozumienie, którego celem jest stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP). Narzędzie, w oparciu o ekspercką wiedzę naukowców z naszej Uczelni, będzie prognozowało poziom zanieczyszczeń powietrza w stolicy.

Politechnika Warszawska od 12 lat prowadzi badania jakości powietrza w Warszawie. Naukowcy interpretują także oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie mieszkańców. Pozwoliło to opracować techniki analizy i syntezy stężeń różnorodnych substancji, a w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza, dane te będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

Porozumienie zostało podpisane przez Jego Magnificencję Rektora PW, prof. Jana Szmidta i Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jest ono podstawą do dalszych prac specjalistów nad systemem prognoz zanieczyszczeń powietrza, który został zawarty w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Dodatkowo, Warszawski Indeks Powietrza pozwoli na koordynację prac służb miejskich w doraźnych działaniach na rzecz zmniejszenia krytycznych poziomów emisji pyłów.